Języki specjalistyczne - praktyka i teoria VCelem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych.

Termin: 15 września 2023, Rzeszów

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Organizatorzy: Studium Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Instytutu Neofilologii, Uniwersytet Rzeszowski

Języki konferencji: polski i angielskiZapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut).© All rights reserved 2020 - 2023